ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจยางพารา คาดการณ์สถานการณ์ราคายาง วันที่ 17 กันยายน 2557 ราคายางแผ่นดิบสำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช คาดว่ามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากราคาเมื่อวาน โดยราคาอยู่ที่ประมาณ 48.52-48.69 บาท/ก.ก....คลิก                                                                                               ประกาศ...เรียนสมาชิกตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชทุกท่าน เนื่องในวันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ.2557 ตรงกับวันเทศกาลสารทเดือนสิบ บริษัทผู้ประมูลได้หยุดทำการ สำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชจึง หยุดทำการซื้อ - ขาย 1 วัน

Menus with CSS Css3Menu.com

 

 

ผู้เข้าชมเว็บ
วันนี้
37
เมื่อวาน
629
เดือนนี้
10,318
เดือนที่แล้ว
14,475
ปีนี้
107,311
ปีที่แล้ว
80,199
Your IP is : 54.211.157.103

ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียน

 

 หลักฐานที่ต้องใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับรายใหม่)

2. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย (สำหรับรายใหม่)

3. บัตรสมาชิกตลาดกลางฯ (สำหรับสมาชิกเก่า)

 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดคุณภาพยาง

 

ยางแผ่นดิบ   คัดตามมาตรฐานตลาดกลาง

ยางแผ่นรมควัน   คัดตามมาตรฐานสากล

 

 

ขั้นตอนที่ 3 การชั่งน้ำหนักยาง 

 

  ชั่งน้ำหนักโดยเครื่องชั่งที่ทันสมัยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมและได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์

 

 ขั้นตอนที่ 4 การประมูลยาง 

ตลาดปัจจุบัน (Spot Market)
 
   ยางแผ่นดิบ       ประมูลเวลา  10.30 น.   
   ยางแผ่นรมควัน  ประมูลเวลา  11.00 น.

ตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย

    ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ประมูลเวลา 14.30 น.

  

 

ขั้นตอนที่ 5 การรับเงินค่ายาง

 

         

ตลาด กลางยางพาราฯจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขายยางโดยระบบ BR POST ธนาคารกรุงไทย จำกัด
สาขาจันดี  และผู้ขายสามารถรับหลักฐานการซื้อ - ขายยางได้ทันทีหลังการประมูล

 

  

ขั้นตอนที่ 6 การส่งมอบ 

 

ผู้ประมูลมารับมอบยางได้ทันที

 

 ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐฏิจ