เรียนสมาชิกตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชทุกท่าน เนื่องใน วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และ วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตรงกับวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ทางสำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช จึงหยุด ทำการ 2 วัน และเปิดทำการปกติใน วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Menus with CSS Css3Menu.com


ผู้เข้าชมเว็บ
วันนี้
55
เมื่อวาน
228
เดือนนี้
11,258
เดือนที่แล้ว
11,258
ปีนี้
95,200
ปีที่แล้ว
171,505
Your IP is : 54.82.42.143

ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียน

 

 หลักฐานที่ต้องใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับรายใหม่)

2. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย (สำหรับรายใหม่)

3. บัตรสมาชิกตลาดกลางฯ (สำหรับสมาชิกเก่า)

 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดคุณภาพยาง

 

ยางแผ่นดิบ   คัดตามมาตรฐานตลาดกลาง

ยางแผ่นรมควัน   คัดตามมาตรฐานสากล

 

 

ขั้นตอนที่ 3 การชั่งน้ำหนักยาง 

 

  ชั่งน้ำหนักโดยเครื่องชั่งที่ทันสมัยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมและได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์

 

 ขั้นตอนที่ 4 การประมูลยาง 

ตลาดปัจจุบัน (Spot Market)
 
   ยางแผ่นดิบ       ประมูลเวลา  10.30 น.   
   ยางแผ่นรมควัน  ประมูลเวลา  11.00 น.

ตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย

    ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ประมูลเวลา 14.30 น.

  

 

ขั้นตอนที่ 5 การรับเงินค่ายาง

 

         

ตลาด กลางยางพาราฯจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขายยางโดยระบบ BR POST ธนาคารกรุงไทย จำกัด
สาขาจันดี  และผู้ขายสามารถรับหลักฐานการซื้อ - ขายยางได้ทันทีหลังการประมูล

 

  

ขั้นตอนที่ 6 การส่งมอบ 

 

ผู้ประมูลมารับมอบยางได้ทันที

 

 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐฏิจ